Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

Barvy Laky Černokostelecká - zivefirmy.czBarvy, laky, nátěrové hmoty - idatabaze.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.BARVYHERBOL.cz

Jak u nás nakupovat :

1. Zboží, které Vás zaujalo rozkliknete a dostanete se do detailu produktu.

2. V detailu produktu vyplníte v rámečku "do košíku" požadované množství. Kliknutím na tlačítko se  symbolem nákupního košíku a nápisem KOUPIT zboží do košíku vložíte.

3. Dostanete se do nákupního košíku, kde můžete změnit počet kusů, zboží z košíku smazat, případně pokračovat dál ve výběru stisknutím tlačítka "Pokračovat v nákupu" umístěném v levé spodní části stránky.

4. Ve spodní části košíku si můžete vybrat způsob odběru a platby a poté stisknete tlačítko "OBJEDNAT".

5. Vyplníte požadované dodací údaje, zaškrnete souhlas s obchodními podmínkami a vše potvrdíte tlačítkem "Odeslat objednávku".

6. Na Vaší zadanou e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací zprávu se souhrnem vaší objednávky.
Pokud Vám potvrzovací e-mail nepřijde, případně budete potřebovat udělat v objednávce změnu, tak nás neváhejte kontaktovat !

7. Spolu s objednaným zbožím Vám dodáme i daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.


Nákupní řád


I. Základní ustanovení


Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.BARVYHERBOL.cz, kterým je Vladimír Uhlíř, sídlo Výstupní 9/1112 101 00 Praha 10, provozovna -  výdejní místo - kontaktní místo Barvy-laky-Černokostelecká  10/629 100 00 PRAHA 10, IČO 1591271, DIČ:CZ5401032142

 

II. Objednávka


Objednávku může učinit kupující přímo v internetovém obchodě na stránkách www.BARVYHERBOL.cz. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem, případně telefonicky, potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

 

III. Ceny


Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění a následném potvrzení objednávky.

IV. Doba dodání zboží


Standardní doba expedice je průměrně 24 hodin od obdržení objednávky. Dodání zboží Kupujícímu a příprava k odběru obvykle nepřesáhne 2 pracovní dny. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do dvou dnů, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

V. Způsob platby


HOTOVĚ - platba v hotovosti při osobním odběru na prodejně (výdejním místě) Černokostelecká 10, Praha 10. Nelze platit platební kartou. Za platbu v hotovosti není účtován žádný poplatek.

PŘEVODEM - platba předem (převodem) na bankovní účet

Pokud chcete platit formou převodem na bankovní účet, postupujte následovně:

Objednáte zboží standardním způsobem a u platby zvolíte platbu bankovním převodem. Neplaťte nic, dokuď se s Vámi naše firma nespojí. Telefonicky potvrdíme Vaši objednávku a vystavíme fakturu. V momentě, kdy fakturu zaplatíte a peníze se objeví na našem bankovním účtu, bude zboží připraveno k odběru ve výdejním místě.
Úhradu vystavené faktury proveďte na tento platební účet:

Česká spořitelna 291966349/0800 (jako var.symbol uveďte číslo faktury)

Za platbu převodem není účtován žádný poplatek


VI. Výdejní místo


Prodejna BARVY-LAKY-ČERNOKOSTELECKÁ
Černokostelecká 10

100 00 PRAHA 10

Reklamační řád


I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Vladimír Uhlíř (dále jen Prodávající).

Provozovatelem internetového obchodu je:

Vladimír Uhlíř
Výstupní 9/1112 (sídlo, není výdejní místo)
10100 Praha 10
IČO:15901271
DIČ:CZ5401032142

provozovna - výdejní místo - prodejna:

Barvy - laky – Černokostelecká 10
Černokostelecká 10/629
100 00  PRAHA 10


Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).


II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

III. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - kopie faktury. Neposílejte originál faktury.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím vráceny peníze za zboží. Prodávající je ze zákona oprávněn účtovat si v takovém případě náklady, které mu s vrácením zboží vznikly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"


V. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

VI. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v provozovně Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VII. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
Prodávající neprodleně poté kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu (neposílejte originál faktury), kompletní výrobek. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VIII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

IX. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Vladimír Uhlíř – prodejna Barvy-laky-Černokostelecká 10

100 00 Praha 10

tel.: +420 274 772 713

mobil: +420 606 727 545

e-mail: prodejna@barvyherbol.cz